Βεβαίωση Σπουδών

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο του κράτους 4386 ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016 για τους Κομμωτές-Κουρείς και τους Τεχνίτες/τριες περιποίησης νυχιών, ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι αδειοδοτημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ ( Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων) Κέντρων Δια Βίου Μάθησης θα μπορούν να αποκτήσουν την ‘’Βεβαίωση νόμιμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος’’ (πρώην άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) μέσω των ειδικών εξετάσεων πιστοποίησης.

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ είναι εκτός από την ‘’Βεβαίωση Περαίωσης Σπουδών’’ του ΚΔΒΜ και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 24 μηνών στο επάγγελμα της Κομμωτικής ή του Τεχνίτη/τριας περιποίησης νυχιών η οποία μπορεί να έχει αποκτηθεί πριν από τη φοίτηση, μετά από αυτή ή κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι σχολές Χ΄Elena Beauty Studies λειτουργoύν ως αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με αριθμό αδείας 2100220.

Εγγραφείτε τώρα με μοναδικά πλεονεκτήματα!

Online εγγραφή στα προγράμματα σπουδών μας, γρήγορα και εύκολα.

Ξεκινήστε τώρα!
ΠΑΝΩ