Ανακοίνωση εξετάσεων

Ανακοίνωση εξετάσεων

Ανακοίνωση εξετάσεων

Στις 7/6/2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2146/Β/7-6-2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Κ1/87231) για τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ των Κομμωτών & Κουρέων καθως και των Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών αποφοίτων από Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) για απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές όλοι και όλες οι απόφοιτοί μας που έχουν πιστοποιημένη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» 600 ωρών από το ΚΔΒΜ 1 X'ELENA μαζί με 24μηνη προϋπηρεσία. Όπως είναι γνωστόν οι εξετάσεις αυτές έχουν να διεξαχθούν από το 2015 και θα εχουν γραπτό και πρακτικό μέρος. Θα διεξάγονται στο εξής 2 φορές ετησίως. Προβλέπεται ότι οι πρώτες εξετάσεις θα γίνουν στη χρονική περίοδο 22/9 ? 20/10/2019. Σύντομα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας περισσότερες πληροφορίες για την διεξαγωγή των εξετάσεων .

Εγγραφείτε τώρα με μοναδικά πλεονεκτήματα!

Online εγγραφή στα προγράμματα σπουδών μας, γρήγορα και εύκολα.

Ξεκινήστε τώρα!
ΠΑΝΩ